Tuesday, July 10, 2012

Govt reviews LIMID ISPAAD

BOPA: GABORONE - The Assistant Minister of Agriculture, Mr Oreeditse Molebatsi says government is committed to reviewing the Livestock Management and Infrastructure Development (LIMID) and the Integrated Support Programme for Arable Agriculture Development (ISPAAD) programmes after three years.

Thursday, April 19, 2012

Lenaneo la ALDEP le ntsha maduo

13 April, 2012: KANYE - Maduo a lenaneo la ALDEP a a bonala ka Batswana bangwe ba le dirisa go itshetsa le ba malwapa a bone le go dira kgwebo go bona dipoelo.

Rre Walebatla Lekgowe ke mongwe wa balemi-barui ba ba tlhalositseng fa lenaneo leo le mo thusitse fela thata, jaaka a ne a bua le lekalana la BOPA ka Laboraro. A re lenaneo leo le thusitse gore a nne mongwe wa balemi-barui ba ba tseneng thulaganyo ya letsema e e tshwaretsweng kwa Good Hope e e simolotseng ka Laboraro e wela ka Matlhatso.

Rre Lekgowe a re thulaganyo eo e tlaa thusa bogolo jang balemi ba ba botlana le go ithuta le gone go tsaya botsipa mo baagisanying go tswa kwa lefatsheng la Aferika Borwa le Namibia ba ba tlaa bong ba le teng.

O boletse fa ditlhotlhwa tsa ditswa temo-thuong mo lefatsheng la Botswana le a baagisanyi di sa tshwane, ka jalo ba ya go ngaparolola mo bagwebing ba batona bogolo jang ba ba nang le dikgomo tsa dipoo.

O boletse fa a simolotse thuo ya dikgomo ka lenaneo la ALDEP ka dikgomo di le thataro mme tsa ata go fitlha di nna dintsi, mme mo nakong eno powana e le nngwefela o e rekisa ka P7 000.

Rre Lekgowe a re lenaneo la ALDEP le mo thusitse fela thata, a tlatsa ka gore mananeo a go nna jaana a molemo fa a tsene mo mabogong a a siameng e seng a a diphatlha a motho a batlang go direlwa sengwe le sengwe a sa itsose go itirela ka diatla.

O tsweletse a tlhalosa gore puso e rotloetsa batho mme fa batho ba sa ikemele ka dinao ba dira ga ba kitla ba ya gope mo botshelong go itshetsa ka ba tlaa tswelela ba lela ka lehuma ba batla atlhama ke go jese mo pusong.

A re go leuba ngwaga ono mme batho ba lema fela go jela mo ganong, mme puso e dira molemo e tla ka mananeo go thusa batho le gone go ithola ditiro go thusa batho le go rotloetsa baruakgomo.

Rre Lekgowe a re leuba ga le na go mo kgoba marapo ka o tlaa tswelela a lema jaaka a lemile masimo otlhe a gagwe mme a ntsha dijo tse di siameng, o tlhalositse fa dikgwetlho di nna di le teng mme go botlhokwa gore motho a nne moko o thata mo go se a se dirang le go nna le lorato go tswelela pele.

A re o leka go boloka bokgola ka dinako tsotlhe ebile a lemile mmidi, ntshe, magapu le go rua dikgomo, dipodi le dinku mme o di tlhokomela sentle ka a na le lorato mo go se a se dirang.BOPA

Friday, October 28, 2011

Seretse o rotloetsa Batswana go dirisa ISPAAD le LIMID

A re mananeo a tshwana le LIMID, ISPAAD le la banana, a tlhomilwe ke puso gore Batswana ba a dirise go itshetsa.

Tuesday, June 3, 2008

Politics, Administration and Agricultural Development. The Case of Botswana's Accelerated Rainfed Arable Programme

DSC_0787Image by dominik.kreutz via FlickrThis is a case study of a large programme for arable farming in Botswana from 1985 to 1990. The focus is upon the organization of the programme. The study seeks to explain why the programme developed into an ineffective and costly modernization effort. The objective of the programme was to commercialize arable farming in Botswana. However, most participating farmers used it to subsidize their established mode of production, without moving in the direction of a more commercialized system. To explain the failure of the programme the analysis makes use of organizational theory as well as a ruling elite perspective.
Zemanta Pixie

Friday, April 11, 2008

Police Investigate Ub Murder-Suicide

Police Investigate Ub Murder-Suicide
AllAfrica.com - Washington,USA
Two University of Botswana students, both aged 19, were found dead on Tuesday in what the police believe was a murder-suicide case. The station Commander of ...
See all stories on this topic

Doing It His Way

Doing It His Way
AllAfrica.com - Washington,USA
One of Botswana's greatest imports, Banjo Mosele, has not only shared the stage with the likes of Hugh Masekela, but has also had gigs with international ...
See all stories on this topic